Slider
康谷華協 永久會員 CCCA Lifetime Members | Conejo Chinese Cultural Association

康谷華協 永久會員 CCCA Lifetime Members

康谷華協永久會員 CCCA Lifetime Members

永久會員申請表 Lifetime Member Application Form
何慶華 先生 / 蔣明權 女士 嚴海 先生 / 孫玉 女士 邱道志 先生
李雅明 先生 / 張寧孜 女士 林可岳 先生 / 劉世華 女士 呂建德 先生 / 陳淑貞 女士
林志中 先生 / 陳長秀 女士 羅浩林 先生 / 吳茵茵 女士 Mr. Thomas Chung / 庄裘莉 女士
徐衛龍 先生 / 方梅 女士 張茂生 先生 / 歐陽虹 女士 Mr. Brian Chase / 畢曉娟 女士
羅福華 先生 陳小明 先生 / 周洪 女士 趙怡 女士
張奕霆 先生 / 廖惠芳 女士 鄭德音 先生 / 鄭美芳 女士 高煜 先生 / 黃桂林 女士
張吾伊 先生 / 翁梅影 女士 黃亮 先生 / 張嘉倫 女士 蔡嘉倫 先生 / 蕭明花 女士
張貴斌 先生 / 武國英 女士 崔磊 先生 / 葉晚林 女士 林冰 先生 / 林張肖玲 女士
張大健 先生 / 胡小明 女士 孫邦華 先生 / 王維亞 女士 錢文絢 女士
蔣時亮 先生 / 劉香嚴 女士 楊明發 先生 / 李瓊 女士 王新宇 先生 / 曲玉生 女士
陸麗珠 女士 周大偉 先生 / 劉綺華 女士 王海寧 女士 /  胡朝陽 先生
蕭博洋 先生 / 賴怜君 女士 劉寧 先生 / 吳迎春 女士 張建萍 女士 / 李文成 先生
修建虹 先生 / 張蘇雯 女士 郭仲玖 先生 / 顏惠貞 女士 汪宜 女士 / 李哲 先生
徐以誠 先生 / 朱情 女士 鄭乃碩 先生 / 謝麗容 女士 關德鬆 先生 / 張棠 女士
江曉帆 先生 / 陳玲伶 女士 孫翔之 先生 / 喬宗慈 女士 秦定宇 先生 / 趙蓮 女士
關學廉 先生 / 紀星華 女士 姚志明 先生 / 尚虹 女士 易莉 女士
李昭 先生 / 孫惠明 女士 劉龍斌 先生 / 周雯 女士 劉楊 女士 / 宋杰 先生
梁寬洲 先生 / 黃家蘭 女士 杜厚洸 先生 / 俞美娟 女士 徐建春 先生
彭躍南 先生 / 藍芸 女士 劉建華 先生 / 吳正宜 女士 張勵 女士 / 石立成 先生
王克中 先生 / 林震寰 女士 Michael 先生 / 葛曉惠 女士 徐元建 先生 / 王暉 女士
王友平 先生 / 張建華 女士 齊鵬 先生 / 董健 女士 涂毅 先生 / 洪希 女士
胡建策 先生 / 蔡友文 女士 施志青 先生 / 徐愛萍 女士 丁凱軍 先生 / 董平 女士
吳禎祺 先生 / 潘雪燕 女士 羅愛華 女士 儲文鬆 先生 / 王盼成 女士